Kur'an-ı Kerim

Sûresi 37 «As Saffat», Ayet 29

Sure-i Saffat (37:29) 29. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

قَالُواْ بَل لَّمۡ تَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٢٩
Qālū Bal Lam Takūnū Mu'uminīna

Dar Al-Salam Center

Diğerleri de derler ki: "Hayır! Siz iman eden kimseler değildiniz."

Diyanet Isleri

Onlar da şöyle derler: "Hayır; siz inanmış kimseler değildiniz."

Muslim Shahin

(Ötekiler de:) «Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz.

Shaban Britch

Diğerleri de derler ki: Hayır! Siz iman eden kimseler değildiniz.