Kur'an-ı Kerim

Sûresi 56 «Al Waqi'ah», Ayet 55

Sure-i Vakı'a (56:55) 55. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

فَشَٰرِبُونَ شُرۡبَ ٱلۡهِيمِ ٥٥
Fashāribūna Shurba Al-Hīmi

Dar Al-Salam Center

Susamış develerin içişi gibi içeceksiniz.

Diyanet Isleri

Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz;

Muslim Shahin

Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

Shaban Britch

Susamış develerin içişi gibi içeceksiniz!