Kur'an-ı Kerim

Sûresi 28 «Al Qasas», Ayet 1

Sure-i Kasas (28:1) 1. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

طسٓمٓ ١
Ţā-Sīn-Mīm

Dar Al-Salam Center

Ta, Sin, Mim.

Diyanet Isleri

Ta, Sin, Mim.

Muslim Shahin

Tâ. Sîn. Mîm.

Shaban Britch

Ta Sin Mim.