Kur'an-ı Kerim

Sûresi 68 «Al Qalam», Ayet 11

Sure-i Kalem (68:11) 11. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ ١١
Hammāzin Mashshā'in Binamīmin

Dar Al-Salam Center

Arkadan çekiştirip, laf götürüp getirene.

Diyanet Isleri

Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin.

Muslim Shahin

Aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren,

Shaban Britch

Ayıp arayana ve laf götürüp getirene.