Kur'an-ı Kerim

Sûresi 77 «Al Mursalat», Ayet 7

Sure-i Mürselat (77:7) 7. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٞ ٧
'Innamā Tū`adūna Lawāqi`un

Dar Al-Salam Center

Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

Diyanet Isleri

Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

Muslim Shahin

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Shaban Britch

Size vadedilen elbette gerçekleşecektir.