Kur'an-ı Kerim

Sûresi 77 «Al Mursalat», Ayet 6

Sure-i Mürselat (77:6) 6. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

عُذۡرًا أَوۡ نُذۡرًا ٦
`Udhrāan 'Aw Nudhrāan

Dar Al-Salam Center

Gerek özür için olsun, gerek uyarı için.

Diyanet Isleri

Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

Muslim Shahin

(Allah'a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için.

Shaban Britch

Özür veya korkutmak için,