Kur'an-ı Kerim

Sûresi 77 «Al Mursalat», Ayet 26

Sure-i Mürselat (77:26) 26. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

أَحۡيَآءٗ وَأَمۡوَٰتٗا ٢٦
'Aĥyā'an Wa 'Amwātāan

Dar Al-Salam Center

Diri olanları da, ölü olanları da.

Diyanet Isleri

Biz yeryüzünü, dirilerin ve ölülerin toplantı yeri yapmadık mı?

Muslim Shahin

Dirilere ve ölülere.

Shaban Britch

Dirilere ve ölülere.