Kur'an-ı Kerim

Sûresi 112 «Al Ikhlas», Ayet 2

Sure-i İhlas (112:2) 2. Ayeti Arapça metni, transkripsiyonu ve çevirisi ile.

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢
Alllahu Aş-Şamadu

Dar Al-Salam Center

Allah Samed'dir.

Diyanet Isleri

Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

Muslim Shahin

Allah sameddir.

Shaban Britch

Allah Samed'dir.